Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
pol_pm_zywe-slowo-11-2013-144--725_1

Żywe słowo 11 /2013

(0)
  • Ktoś, to pełni wolę Boga, z czasem staje się człowiekiem duchowo stałym, nieporuszonym w przeciwnościach i trwałym. W tym sensie on sam jest jak skała. Człowiek pełniący wolę Bożą to także ktoś, kto zamieszkał u Boga – w przestrzeni duchowej jest to możliwe już teraz, ale obietnica ta rozciąga się na na wieczność. 

    W Biblii dom to nie tylko miejsce zamieszkania w sensie fizycznym, lecz również psychologicznym i duchowym – dom to tradycja, poczucie bezpieczeństwa, tożsamość... Dom to miejsce, w którym człowiek pod każdym względem czuje się „jak u siebie”. W tym kontekście termin dom może być synonimem zarówno podstawowej i najmniejszej jednostki społecznej – rodziny (por. Mt 8,6), jak i największej wspólnoty ludzi – całego świata (por. Mt 24,14; Łk 2,1). 
    Na innej płaszczyźnie znaczeń – teraz przechodzimy do sensu religijnego – dom wskazuje przede wszystkim na mieszkanie Boga Jahwe: w czasach Mojżesza – na Namiot Spotkania (por. Sdz 4,11; 2Sm 20,1; 2Krl 13,5), a od czasów Dawida – na Świątynię Jerozolimską (por. Ps 122,1). 

    Rzecz interesująca, polskie słowo „mieszkanie” pochodzi właśnie od hebrajskiego terminu „miškān”, którym pierwotnie określano święty namiot. Idźmy dalej... Jeśli choć pobieżnie przypomnimy sobie historię Izraela i kolejne niewole polityczne (egipską, babilońską, perską, grecką, a potem rzymską), to pojmiemy bardzo szczególną kondycję duchową Narodu Wybranego – narodu, który przez całe wieki był pozbawiony domu, czyli ziemi. Nic dziwnego, że w Biblii termin dom wyraża tęsknotę serc izraelskich oraz ogromną nadzieję i ufność, że kiedyś spełnią się Boże zapowiedzi dotyczące Ziemi Obiecanej. A jako że ostatecznym spełnieniem tej obietnicy będzie niebo, to i dom z biegiem czasu zacznie w teologii Izraela wskazywać na rzeczywistość pozaziemską. W Księdze Koheleta będzie synonimem śmierci (Koh 12,5), zaś Jezus ideę tę podejmie wprost: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14,2).

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje