Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
4490.jpg4490.jpg
4490.jpg4490.jpg
4490.jpg4490.jpg
4490.jpg4490.jpg

Modlitwa wiernych - Oratio Universalis

(0)

Nowe opracowanie modlitwy powszechnej do użytku liturgicznego. Książka została przygotowana z okazji III Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Zawiera układ formularzy według trzeciej edycji Mszału Rzymskiego oraz aktualny kalendarz świąt. Wstęp napisał bp Stefan Cichy – Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Modlitwa powszechna, mająca swą podstawę w Pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (2, 4), znana była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, potem w wiekach średnich zanikła, natomiat po Soborze Watykańskim II została znowu przywrócona. Oratio uniwersalis to nowe opracowanie ksiażkowe przygotowane przez ks. dra Mateusza Matuszewskiego. Autor po przypomnieniu znaczenia modlitwy powszechnej i jej rysu historycznego omawia jej istotę i sposób sprawowania.Zawiera modlitwy na rok A, B, C.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje