Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
2961.jpg2961.jpg
2961.jpg2961.jpg

Encyklopedia KUL tom XV

(0)

Encyklopedia katolicka w swoich założeniach stara się łączyć koncepcje właściwe encyklopediom powszechnym i specjalistycznym, dlatego w każdym tomie oprócz haseł geograficznych i biograficznych znajdują się hasła rzeczowe (przedmiotowe), dokonujące encyklopedycznego opisu rzeczywistości materialnej, duchowej i symbolicznej. Należą do nich także pojęcia funkcjonujące na gruncie poszczególnych dyscyplin naukowych czy opracowania poświęcone określonym dziedzinom nauki. W tomie XV, zawierającym 1551 haseł, rzeczowe stanowią 30% zawartości i obejmują zarówno zagadnienia opisywane w obrębie jednej dyscypliny (pastorał, patriotyzm, pauperyzm, pektorał, pełnia eschatyczna, perychoreza, płaca, Pośredniczka Łask), jak i teksty ujmowane wieloaspektowo, o charakterze interdyscyplinarnym, podejmujące opis określonej rzeczywistości z punktu widzenia różnych nauk, łącząc dokonania teologii i filozofii (personalizm, początek, podmiot) oraz poszerzając je o aspekty: socjologiczny, prawny, psychologiczny czy pedagogiczny (patologia, pedofilia, podatek, pokój, poligamia, politeizm, pornografia). Służąc dialogowi międzyreligijnemu i ekumenicznemu, hasła z zakresu religioznawstwa i teologii prezentują stanowiska różnych religii, a w ramach chrześcijaństwa uwzględniają tradycje poszczególnych wspólnot i Kościołów (patrylogia, piekło, pielgrzymka, pneumatologia, pobożność, pogrzeb, pokuta, pokuty i pojednania sakrament).

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje