Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
nadzwyczajny_szafarz_midi

Nadzwyczjny szafarz Komunii Świętej

(0)

Potrzeba nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wynika z obecnej sytuacji duszpaster-
skiej w Kościele. Wiąże się wprost z apostolską miłością osób starszych i chorych, a przede wszystkim z głębszą świadomością samej tajemnicy Kościoła z jego charyzmatami i posłu-gami, której żywym ośrodkiem jest Eucharystia. Książka A. Bergaminiego to rodzaj małego kompendium, które pomoże odpowiedzieć na pytania: Kim jest nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej? Jaką formację powinien otrzymać, aby mógł być dopuszczony do tej posługi? Jak powinien wypełniać swoją posługę?

Odbiorcy:
- wszyscy interesujący się posługą nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
- opiekujący się osobą starszą lub chorą w swojej rodzinie i w domach opieki
- osoby darzące głęboką czcią Chrystusa obecnego w Eucharystii
- duszpasterze i świeccy zaangażowani w życie parafii.

Dlaczego warto nabyć tę książkę?
Z wielką troską zabiegamy o opiekę medyczną i pielęgnację chorych i starszych członków naszych rodzin. Nie możemy jednak zapominać o ich potrzebach duchowych. Już w pierwszych wiekach chrześcijanie zanosili Komunię Świętą do domów tym spośród wspólnoty, którzy nie mogli uczestniczyć we Mszy św. Również dziś mogą to czynić świeccy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Ta niewielka książka pomaga lepiej zrozumieć sens i potrzebę posługi nadzwyczajnego szafarza.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje