Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
163.jpg163.jpg
163.jpg163.jpg

Nowy komentarz biblijny List do Filemona,List do Kolosan

(0)

Biblistyka polska otrzymała dzieło najwyższej klasy po czterdziestu latach od pojawienia się podobnego komentarza autorstwa o. A. Jankowskiego. Bardzo cenne są wstępy do obydwóch ksiąg. Informują one o tym, jakie problemy w ostatnich dziesięcioleciach stanowiły przedmiot zainteresowania uczonych. Nie mniej ważna jest egzegeza poszczególnych wersetów – niekiedy są to zwięzłe artykuły na ich temat. Trzeci punkt przy omawianiu poszczególnej perykopy, tj. teologia, jest podsumowaniem teologicznego znaczenia całej egzegezy, co ułatwi czytelnikowi, mającemu trudności w śledzeniu egzegetycznych wywodów, zrozumienie całościowego przesłania perykopy. Dzięki komentarzowi ks. B. Adamczewskiego biblistyka polska wzbogaciła się o ważną i cenną publikację.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje