Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8542.jpg8542.jpg
8542.jpg8542.jpg
8542.jpg8542.jpg

Gry i zabawy. Multimedialny pakiet 4xCD

(0)

Edycja stworzona z myœl¹ o tych, którzy szukaj¹ eleganckiego i wartoœciowego prezentu. Pakiet mo¿e byæ eleganckim prezentem z okazji Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz innych uroczystoœci rodzinnych.
Pude³ko zawiera cztery p³yty z multimedialnymi programami dla dzieci. W pakiecie znajduj¹ siê:
1. Multimedialna Biblia dla Dzieci Ksiêga Rodzaju - CD 1
2. Multimedialna Biblia dla Dzieci Patriarchowie - CD 2,
3. Multimedialna Biblia dla Dzieci Historia Moj¿esza - CD 3,
4. Przypowieœci Biblijne - CD 4.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje