Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 1 - 9 z 9

Gry, puzzle

8542.jpg

Gry i zabawy. Multimedialny pakiet 4xCD

Edycja stworzona z myœl¹ o tych, którzy szukaj¹ eleganckiego i wartoœciowego prezentu. Pakiet mo¿e byæ eleganckim prezentem z okazji Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz innych uroczystoœci...

65.75zł KUP

8539.jpg

Gra - Kraina biblijna. Gra przygodowa

Gra przygodowa "Kraina Biblijna" to wyprawa przez opowieœci z Biblii. Gracza czeka wspania³a przygoda podczas zwiedzania krainy biblijnej i rowi¹zywania kilkudziesiêciu zadañ (krzy¿ówek...

42.90zł KUP

8538.jpg

Gra - Przypowieści biblijne. Gry i zabawy dla dzieci

W multimedialnym programie Gry i Zabawy z Przypowieœciami Biblijnymispotkasz Mi³osiernego Samarytanina, ubogiego £azarza, kupca szukaj¹cego pere³, Syna Marnotrawnego, Siewcê i wielu innych...

33.28zł KUP

8535.jpg

Gra - 100 gier i zabaw biblijnych

100 Gier i Zabaw Biblijnych jest wspania³ym programem zarowno dla dzieci m³odszych jak i starszych. Program w sposób bardzo interesuj¹cy ukazuje sceny Starego jak i Nowego Testamentu. Bardzo...

42.90zł KUP

8960.jpg

Gra - Przygoda ze Świętym Piotrem. Gra biblijna

Komputerowa Gra Biblijna - Przygoda ze Świętym Piotrem z obwolutą pierwszokomunijną Do jednego ze starożytnych miasteczek  Galilei przybywa święty Piotr, jeden z dwunastu apostołów Jezusa. Dołącz...

46.71zł KUP

Dodatkowe informacje